Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

dawniej Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej

  • Wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach; Tanie noclegi w centrum Poznania

zaufali nam

Newsletter

Zapisz się do newslettera MSZ PCK

Statystyki

  • Visitors:
  • Dzisiaj: 124
    Ogółem: 24983

Opiekun osoby starszej

f05.jpg OPIEKUN OSOBY STARSZEJ  - 2-letni cykl kształcenia - tryb zaoczny - nauka bezpłatna

Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem złożenia dokumentów przez minimum 25 osób

Nauka w Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

 

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN OSOBY STARSZEJ:

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywne go spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa.

PRZEDMIOTY:

organizacja opieki nad osobą starszą; psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą; metodyka pracy opiekuńczej; język migowy; język obcy w pomocy społecznej; opieka i wsparcie osoby starszej; aktywizacja społeczna; praktyki zawodowe.

ZADANIA I KOMPETENCJE:

nawiązywanie kontaktu z podopiecznym; diagnozowanie potrzeb, problemów, warunków życia osoby starszej i udzielanie pomocy w ich zaspokajaniu; ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności oraz utrzymania higieny osobistej i otoczenia; pomoc osobie starszej w codziennych czynnościach domowych; opracowanie z podopiecznym indywidualnego planu działania; współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych; udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WOBEC KANDYDATÓW:

zamiłowanie do pracy z osobami starszymi; zrównoważone reakcje emocjonalne; zdolność nawiązywania kontaktu; tolerancja; wrażliwość estetyczna; spostrzegawczość; wytrwałość; cierpliwość; obowiązkowość i odpowiedzialność.

MIEJSCE PRACY:

Absolwenci mogą podjąć pracę w: domach pomocy społecznej; hospicjach; placówkach opieki paliatywnej lub innych instytucjach opiekuńczych; domach samopomocy; mieszkaniach osób potrzebujących; szpitalach; organizacjach społecznych (np. Caritas, PCK); mogą prowadzić własną firmę.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.