Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

dawniej Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej

  • Wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach; Tanie noclegi w centrum Poznania

zaufali nam

Newsletter

Zapisz się do newslettera MSZ PCK

Statystyki

  • Visitors:
  • Dzisiaj: 139
    Ogółem: 24998

Higienistka stomatologiczna

f04.jpg HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA  - 2-letni cykl kształcenia - tryb dzienny - nauka bezpłatna

 

INFORMACJA O ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA:

Zawód higienistki stomatologicznej oficjalnie w Polsce istnieje od 1975 roku. Absolwentki kierunku od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych.

Higienistka stomatologiczna dzisiaj współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie, wykonywania zabiegów profilaktyczno –leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, w szczególności: wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze  wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

PRZEDMIOTY:

wychowanie fizyczne; bezpieczeństwo i higiena pracy; podstawy działalności gospodarczej; organizacja ochrony zdrowia; podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii; propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą; technologie informacyjne; język obcy zawodowy; język migowy; anatomia, fizjologia i patologia ogólna; anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia; propedeutyka stomatologii; promocja zdrowia jamy ustnej; pracownia propedeutyki stomatologii; pracownia promocji zdrowia jamy ustnej; działalność profilaktyczno-lecznicza.

ZADANIA I KOMPETENCJE:

prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę; przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysta zgodnie z zasadami ergonomii; wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; komunikowanie się z pacjentem; bieżące konserwowanie i obsługa urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WOBEC KANDYDATÓW:

zainteresowanie humanistyczne, przyrodnicze i medyczne; zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne; umiejętności plastyczne; zdolności manualne; dokładność i sumienność; planowość i systematyczność działań; spostrzegawczość i szybkość reagowania; zdolność koncentracji i podzielność uwagi; samodzielność w realizacji zadań; opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych; wrażliwość, życzliwość i cierpliwość; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka; rzetelność; poczucie odpowiedzialności; zdolności organizacyjne.

MIEJSCE PRACY:

Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.