Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

dawniej Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej

  • Wynajem sal szkoleniowych w atrakcyjnych cenach; Tanie noclegi w centrum Poznania

zaufali nam

Newsletter

Zapisz się do newslettera MSZ PCK

Statystyki

  • Visitors:
  • Dzisiaj: 536
    Ogółem: 14696

Asystentka Stomatologiczna

f06.jpg ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - roczny cykl nauki - tryb dzienny - nauka bezpłatna

Od lutego 2016r. - nauka w systemie stacjonarnym

 

INFORMACJA O ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA:

Zawód asystentki stomatologicznej w Polsce istnieje od 1992 roku, wtedy powstała pierwsza szkoła medyczna kształcąca dyplomowane asystentki stomatologiczne na podbudowie szkoły średniej. Absolwentki od początku znajdowały zatrudnienie w placówkach państwowych i prywatnych .

Przez ostatnie 5 lat obserwuje się wzrost zainteresowania kształceniem w tym zawodzie, głównie przez osoby pracujące jako pomoce stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. A ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym. Segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Bezpośrednim współpracownikiem asystentki jest lekarz dentysta i zazwyczaj jest też pracodawcą.

PRZEDMIOTY:

wychowanie fizyczne; bezpieczeństwo i higiena pracy; podstawy działalności gospodarczej; język obcy zawodowy; propedeutyka zdrowia z pierwszą pomocą; język migowy; organizacja ochrony zdrowia; technologie informacyjne; podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii; zasady pracy asystentki stomatologicznej; anatomia, fizjologia i patologia ogólna; anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia; pracownia zasad pracy asystentki stomatologicznej; działalność profilaktyczno-lecznicza.

ZADANIA I KOMPETENCJE:

komunikowanie się z pacjentem i przygotowanie go do zabiegów stomatologicznych; przygotowanie stanowiska pracy lekarza dentysty i współpraca z nim w czasie wykonywania zabiegów; przygotowywanie odpowiednich instrumentów i materiałów potrzebnych w trakcie leczenia; użytkowanie i konserwowanie urządzeń w gabinecie stomatologicznym; przestrzeganie zasad dezynfekcji i sterylizacji; prowadzenie dokumentacji medycznej.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE WOBEC KANDYDATÓW:

zainteresowanie humanistyczne i medyczne; dokładność i sumienność; punktualność i zdyscyplinowanie; wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka; gotowość niesienia pomocy; samokontrola; zdolność koncentracji i podzielność uwagi; spostrzegawczość i szybkość reagowania; opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

MIEJSCE PRACY:

Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.